Комбінації клавіш

На панелі навігації по сховищам

Стрілка вниз
Переміститись вниз
Переміщує курсор на один пункт вниз у дереві підключених сховищ.
Стрілка вгору
Переміститись вгору
Переміщує курсор на один пункт вгору у дереві підключених сховищ.
Enter
Відкрити у Менеджері розділів/Провіднику
Відкриває вікно Менеджера розділів для вибраного фізичного пристрою зберігання даних або вікно Провідника (браузера файлів) для перегляду файлової системи вибраного розділу.
Shift+F10
≣ Меню
На комп'ютерах Mac:
Fn+Ctrl+5
Ctrl+5
Function+Ctrl+I
Відкрити контекстне меню
Відкриває контекстне меню для сховища, яке наразі вибрано на панелі навігації по сховищам.
Del
Закрити сховище
Прибирає вибраний фізичний накопичувач з панелі навігації по сховищам і закриває його в UFS Explorer.

У Провіднику (браузері файлів)

Стрілка вниз
Переміститись вниз
Переміщує курсор на один пункт вниз у дереві каталогів на панелі навігації по папкам або у списку файлів в області основного вмісту, залежно від того, який із цих елементів зараз активний.
Стрілка вгору
Переміститись вгору
Переміщує курсор на один пункт вгору у дереві каталогів на панелі навігації по папкам або у списку файлів в області основного вмісту, залежно від того, який із цих елементів зараз активний.
Стрілка вправо
Відкрити дочірні вузли
Відкриває список дочірніх вузлів для елемента каталогу, вибраного на панелі навігації по папкам.
Стрілка вліво
Відкрити батьківський вузол
Відкриває головний вузол елемента каталогу, вибраного на панелі навігації по папкам.
Enter
Відкрити папку/файл
Відкриває вибрану папку або запускає вбудований переглядач для вибраного в області основного вмісту файлу.
Shift+F10 or ≣ Меню
На комп'ютерах Mac:
Fn+Ctrl+5 чи
Ctrl+5 (цифрова клавіатура)
чи Function+Ctrl+I (ноутбук)
Відкрити контекстне меню
Відкриває контекстне меню для елемента, вибраного в області основного вмісту або в області навігації по папкам.
Ctrl+F
Шукати файли та папки
Відкриває інструмент розширеного пошуку, що дозволяє знайти потрібні файли (папки) за одним чи кількома критеріями пошуку: іменем, розміром або датою останньої зміни.
Ctrl+A
Вибрати все
Вибирає весь вміст файлової системи/папки, яку наразі відкрито в області основного вмісту.
Пробіл
Перемкнути відбір
Змінює стан вибору файлу/папки за умови, що інструмент «Вибрати файли та папки» наразі активовано.

У шістнадцятковому переглядачі

Backspace
Попереднє положення
Переміщує курсор назад до попереднього положення.
Shift+Backspace
Наступне положення
Переміщує курсор до положення, у якому він знаходився до застосування функції «Попереднє положення».
Ctrl+G
Перейти до...
Дозволяє змінювати положення курсору, вказуючи необхідні параметри.
Ctrl+L
Перейти за посиланням
Інтерпретує вибрані шістнадцяткові значення в порядку little-endian як адресу для переходу до нової позиції. Можна встановити значення в діапазоні від DWord (2 байти) до Qword (8 байт).
Ctrl+Shift+G
Перейти за посиланням big-endian
Інтерпретує вибрані шістнадцяткові значення в порядку big-endian як адресу для переходу до нової позиції. Можна встановити значення в діапазоні від DWord (2 байти) до Qword (8 байт).
Ctrl+D
Відмітити поточну позицію
Відкриває діалогове вікно для збереження поточної позиції курсору та вказаної інформації про неї.
Ctrl+Shift+P
Всі позиції
Відкриває список усіх відмічених позицій.
Ctrl+T
Наступна позиція
Дозволяє переміститись до наступної позиції у списку відмічених позицій.
Ctrl+Shift+T
Попередня позиція
Дозволяє переміститись до попередньої позиції у списку відмічених позицій.
Ctrl+Shift+=
Закріпити структуру
Дозволяє застосовувати шаблони структури до даних у поточній позиції курсору.
Ctrl+ =
Закріпити поточну структуру
Застосовує структуру зі списку імпортованих шаблонів структур до поточної позиції курсору.
Ctrl+-
Відкріпити структуру
Відкріплює поточний шаблон структури.
Ctrl+F
Інструмент пошуку
Дозволяє шукати дані за попередньо встановленими користувачем параметрами: у панелі текстових даних, у панелі шістнадцяткових даних або виконати розширений пошук шістнадцятковими даними за допомогою розширеного синтаксису.
Ctrl+R
Виділити діапазон
Дозволяє вказати діапазон даних для виділення на панелі шістнадцяткових/текстових даних.
Ctrl+C
Копіювати "сирі" дані
Копіює сирі неформатовані дані, виділені на панелі шістнадцяткових даних.
Ctrl+Shift+C
Копіювати текст
Копіює текст, виділений на панелі текстових даних.
Ctrl+U
Копіювати Unicode
Копіює виділені текстові дані у двобайтовому кодуванні Unicode.
Ctrl+Shift+U
Копіювати UTF-8
Копіює виділені текстові дані в однобайтовому кодуванні UTF-8.
Ctrl+H
Копіювати шістнадцятковий текст
Копіює дані, вибрані на панелі шістнадцяткових даних, як текст.
Ctrl+P
Копіювати позицію
Копіює поточну позицію курсору.
F5
Оновити
Оновлює інформацію про поточне джерело даних.
Ctrl+I
Переключити панель Інспектора
Відкриває/приховує панель інформації для поточного джерела даних.
Ctrl+Shift+S
Зберегти як
Копіює виділені дані з області шістнадцяткових даних до окремого файлу.
Ctrl+/
Розділити на фрагменти
Дозволяє створювати та зберігати кілька фрагментів даних із джерела даних.
Ctrl+,
Зберегти як "розріджений" файл
Дозволяє створити новий віртуальний диск за допомогою технології «розрідженого файлу», що допомагає зекономити простір.
Ctrl+Shift+V
Вставити як
Вставляє вміст буфера обміну обраним користувачем способом.

У RAID Builder

Стрілка вниз
Переміститись вниз
Переміщує курсор на один пункт вниз по списку компонентів RAID.
Стрілка вгору
Переміститись вгору
Переміщує курсор на один пункт вгору по списку компонентів RAID.
Ctrl+Up
Перемістити компонент вгору
Переміщує вибране сховище вгору у списку компонентів RAID.
Ctrl+Down
Перемістити компонент вниз
Переміщує вибране сховище вниз у списку компонентів RAID.
Enter
Параметри компоненту
Відкриває діалогове вікно параметрів сховища, вибраного у списку компонентів RAID.
Del
Видалити відмічені розділи
Видаляє вибране сховище зі списку компонентів RAID і закриває його в RAID Builder.
Ctrl+Enter
Побудувати RAID-масив
Збирає поточну конфігурацію RAID, визначену в RAID Builder.
Ctrl+Shift+R
Звіти по дисковим даним
Вмикає режим створення динамічних звітів про ентропію для компонентів RAID-масиву.
Ctrl+Shift+G
Шаблон RAID-масиву
Створює сітку для поточного RAID-масиву.
Ctrl+Shift+H
Шістнадцятковий переглядач
Відкриває панель Шістнадцяткового переглядача для вибраного компонента RAID.
Ctrl+Shift+V
Візуалізація даних
Активує візуальне представлення вмісту RAID.