new features and updates of ufs explorer version 9

UFS Explorer версії 9: масштабне оновлення, яке справді варте уваги

25.07.2022

 • При скануванні тепер є можливість періодично зберігати статус (із визначенням проміжку часу заздалегідь);
 • Теки тепер відображають обсяг об'єктів, які вони містять, у результаті сканування;
 • Провідник тепер виділяє більші файли/теки в результатах сканування з індикацією відсотків;
 • Позначення різними кольорами наявних та просканованих файлових систем у Провіднику;
 • Збереження даних тепер можна запланувати у вигляді набору кроків у порядку пріоритету:
  • - До контекстного меню додано інструмент "Створити задачу для пакетного копіювання"/"Додати до задачі із копіювання";
  • - Задачу можна перервати з можливістю її відтворення починаючи з перерваного кроку;
  • - Загальний журнал задач копіювання з журналюванням подій на кроках під час виконання задачі;
  • - Діалогове вікно диспетчера задач для зміни порядку, видалення або налаштування кроків (активування фільтрів тощо);
 • Додано інструмент "Швидке сканування (індексація)" до контекстного меню допустимих (позначених зеленим) файлових систем;
 • При активуванні порожньої або пошкодженої файлової системи є можливість переглянути її або просканувати;
 • Активація розділу без файлової системи тепер відкриває діалогове вікно сканування;
 • Підтримка жорстких посилань на NTFS, APFS, HFS+, Ext, F2FS, ReiserFS, UFS та XFS;
 • Додано автоматичну дедуплікацію дублікатів жорстких посилань:
  • - Жорстке посилання на файл відновлюється як жорстке посилання у сховищі призначення;
  • - Якщо цільова файлова система не підтримує жорсткі посилання, програмне забезпечення створює копію файлу;
  • - Жорсткі посилання на теки HFS+ відновлюються в спеціальній локації та зв'язуються з цільовою;
  • - Посилання на теки встановлюються за допомогою жорстких посилань (на HFS+) або символічних посилань;
  • - Якщо файлова система призначення не підтримує посилання, програмне забезпечення не зможе опрацювати такі теки.
 • Додано підтримку дублікатів жорстких посилань на файли/теки в результатах сканування;
 • Процедура сканування NTFS тепер опрацьовує індекси NTFS а, отже, жорсткі посилання;
  • - У режимі швидкого сканування цю функцію відключено за замовчуванням;
 • Безпосередній доступ до APFS:
  • - Стан файлової системи тепер завантажується з використанням збереженого суперблока останнього покоління;
  • - Додано підтримку моментальних знімків файлової системи (снепшотів), включаючи "локальну" та "резервну" Time Machine;
  • - Завантаження набору файлів відкладається до його першого використання (з міркувань продуктивності);
 • Сканування APFS:
  • - Індексування APFS може опційно включати моментальні знімки (активовано за замовчуванням);
  • - Покращене відновлення структури та пошук втрачених знімків при повному скануванні;
  • - Додано підтримку символічних посилань;
 • Сканування HFS+: Додано підтримку жорстких посилань (включаючи Time Machine);
 • Змінено формат файлів SDLSP на версію 3.
 • Додано підтримку "розріджених" флет-образів (набір "чанків" із пропущеними фрагментами);
 • Додано інструмент для збереження файлів образів дисків "на вимогу" (задачі зі створення образів):
  • - Підтримка створення образів у вигляді "флет", "флет-розріджених" та "розріджених" файлів образів дисків (SDLSP);
  • - Підтримка створення образів (клонування) на інший диск;
  • - Використання вбудованої карти дефектів для SDLSP та зовнішньої карти дефектів для інших цілей;
  • - Збереження/відновлення файлів конфігурації задачі (.uitask)
  • - Підтримка інтерфейсу "інструмента створення образів" та фонового (асинхронного) записування образу;
  • - Панель управління задачами з картою дефектів та індикацією подій;
  • - Карту дефектів можна очистити в межах заданого регіону (всі статуси або виключно дефекти);
  • - Детальне налаштування параметрів створення образу (створення у два "проходи", тайм-аути тощо)
  • - Швидке перемикання між попередньо налаштованим та налаштовуваним рівнями створення образу;
 • Підтримка читання сторінок журналу S.M.A.R.T для дисків SATA;
 • До результатів сканування додано інформацію щодо статусу файлу (валідності):
  • - Індикацію активовано за замовчуванням; її можна вимкнути в налаштуваннях Провідника;
  • - Перевірка, чи збігається початок файлу з даними відомого та допустимого типу;
  • - За наявності бітової карти дефектів здійснення додаткової перевірки, чи записано файл до образу;
  • - Інструмент для ввімкнення/відключення/налаштування індикації стану файлу в Провіднику;
 • Можливість збереження "тільки хороших файлів", коли індикація стану доступна і її активовано;
 • У Провіднику додано можливість зупинити читання вмісту великих тек;
 • Додано розшифрування зашифрованих томів BitLocker та APFS [UFS Explorer Standard/RAID/Network RAID];
 • Додано інструмент для повторного призначення розширень файлів на основі вмісту (для CHK-файлів тощо);
 • Позначки "Прихований" та "Системний" зберігаються для скопійованих файлів (версія для Windows);
 • Доступ до XFS: Усунено проблему зі змішаними "короткими" метаданими тек Intel та стандартних;
 • Сканування XFS: Виправлено кілька серйозних помилок при відновленні структури для повного сканування;
 • Доступ до NTFS: Усунено проблему з відображенням декількох жорстких посилань з однієї теки;
 • Сканування NTFS: Додано опрацювання точок підключення у вигляді символічних посилань теки;
 • Доступ до ReFS3:
  • - Точки монтування (з'єднання) відображаються у вигляді символічних посилань теки;
  • - У символічних посиланнях шляхи змінено на відносні для підтримки їх "експорту";
 • Стара версія ReFS (Windows Server 2012): Виправлено кілька помилок у процедурі сканування;
 • Сканування exFAT: Підтримка кластерів розміром 1 МБ, усунено кілька проблем;
 • Видалення файлу з результату сканування тепер оновлює статистику заголовків (кількість/розмір файлів);
 • Виправлено завантаження конфігурацій RAID/сховищ, коли фізичний накопичувач не має серійного номера;
 • Усунено проблему з тривалістю скасування швидкого сканування та дублюванням результатів;
 • Усунено дублювання теки $LostFiles у результатах сканування;
 • Виправлено помилку при адаптивній реконструкції RAID5/RAID6;
 • Усунено проблему з підтримкою ATA S.M.A.R.T через DeepSpar USB Stabilizer;