UFS Explorer Professional Recovery
Програма доступна для: Icon Windows

UFS Explorer Technician

Вдосконалений інструментарій для відновлення даних, що відповідає найвищим вимогам
$840 на рік

  • Робота з криміналістичними образами різних форматів
  • Налаштовувана процедура читання дисків
  • Просунутий механізм для створення образів дисків
  • Підтримка численних технологій зберігання
  • Інтегровані алгоритми для дешифрування сховищ та папок
  • Автоматична реконструкція складних сховищ
  • Універсальний конструктор RAID із внутрішнім обробником скриптів
  • Безліч функцій для полегшення роботи із дефектними сховищами
  • Розмаїття інструментів для ефективного аналізу та редагування даних
  • Розширені можливості створення звітів, включаючи контроль цілісності файлів

Огляд

UFS Explorer Technician – це комплексне програмне рішення, адаптоване для використання у завданнях із відновлення даних високої складності та у відповідь до вимог різних технічних фахівців, таких як спеціалісти із відновлення даних або комп'ютерної криміналістики.

На додаток до фізичних запам'ятовувальних пристроїв, таких як жорсткі диски, USB-накопичувачі і карти пам'яті, програмне забезпечення працює з різними образами дисків, створеними за допомогою професійних криміналістичних інструментів, таких як EnCase або FTK Imager, або ж стандартних засобів для створення образів. Вбудовані методи дешифрування дозволяють відкривати томи, зашифровані із застосуванням BitLocker, LUKS, VeraCrypt (TrueCrypt), FileVault 2 і APFS, власне у програмі, не розшифровуючи їх в операційній системі, і те саме стосується каталогів, зашифрованих за допомогою eCryptFS. Складні сховища на базі RAID також підтримуються програмою, у тому числі стандартні, комбіновані, користувальницькі та специфічні конфігурації – BeyondRAID від Drobo, Hybrid RAID від Synology, Btrfs-RAID, ZFS RAID-Z і Dell EqualLogic RAID. Утиліта також здатна працювати з цілою низкою файлових систем, що використовуються у Windows, Linux, macOS, BSD та інших середовищах, забезпечуючи негайний доступ до наявних файлів, на ряду із різноманітними технологіями зберігання даних – динамічними дисками Windows, дисковими просторами і дедуплікацією даних, програмними Apple RAID, Core Storage і Time Machine, Linux mdadm і LVM із тонким виділенням, QNAP Qtier та іншими. Крім того, додаток здатний відновлювати дані з різних віртуальних машин, серед яких VMware, Hyper-V, VirtualBox, QEMU, XEN та ін. Доповнене широкою функціональністю для створення звітів та механізмом для контролю цілісності файлів, програмне забезпечення не змінює вміст носія даних та може служити надійним інструментом для вилучення достовірних доказів.

Понад те, UFS Explorer Technician оснащений широким спектром засобів для максимально ефективного опрацювання дефектних та нестабільних запам'ятовувальних пристроїв. Застосунок пропонує вдосконалену процедуру для відкриття дисків із контролем помилок читання та можливістю негайного збереження отриманих даних у "розріджений" файл образу. Інші типи образів також можуть бути створені за допомогою вбудованого інструмента, у якому представленні різноманітні параметри для читання, у тому числі для обробки дефектних областей. Карту із дефектними блоками можна згенерувати під час створення образу або шляхом перетворення зайнятого/вільного простору файлової системи в маску та використовувати її під час інших операцій. Більш того, процесом зняття образу, що виконується сумісними зовнішніми системами, такими як DeepSpar DDI і MRT Express/Ultra, можна управляти в самій програмі, а також розширити його можливості – використовувати карту файлової системи або карту, що емулює пошкоджені блоки. Двійковий вміст файлів та сховищ можна аналізувати та модифікувати безпосередньо у програмі за допомогою широкого набору корисних інструментів.

Технічні специфікації

Підтримувані операційні системи:
Microsoft Windows ®: Windows ®7 та новіші
Підтримувані комп'ютерні архітектури:
x86-64 (AMD64, Intel64)
Підтримувані файлові системи:
Доступ і відновлення даних:
Windows NTFS, FAT, FAT32, exFAT, ReFS/ReFS3;
macOS: HFS+, APFS;
Linux: Ext2, Ext3, Ext4, XFS, XFS розширеного формату, JFS, ReiserFS, UFS, UFS2, Adaptec UFS, big-endian UFS, Btrfs, F2FS;
BSD/Solaris: томи ZFS;
VMware: VMFS, VMFS6.
Виключно доступ до даних:
macOS: HFS;
Novell: NWFS, NSS, NSS64;
IBM/Microsoft: HPFS;
AIX: застаріла JFS1, JFS2;
Xinous OpenServer: EAFS, HTFS, DTFS;
Veritas Storage Foundation, HP-UX тощо: VxFS4, VxFS6, VxFS7;
Urive: NxFS.
Відновлення зі складних RAID-сховищ:
Автоматичне розпізнавання відомих метаданих RAID, збереження і редагування конфігурацій RAID
Автоматичне відтворення mdadm, LVM, програмних Apple RAID, Intel Matrix та ін.
Підтримуються найбільш поширені стандартні конфігурації RAID 0, RAID 1E, RAID 3, RAID 5, RAID 6, RAID 7 тощо
Підтримка сховищ типу "RAID на RAID": Дискові масиви рівнів 10, 50, 60, 50E тощо
Підтримуються користувацькі конфігурації RAID, створені за допомогою RDL та Runtime VIM
Підтримка "страйп"-томів із ZFS та RAID-Z (RAID-Z, RAID-Z2, RAID-Z3)
Адаптивна реконструкція RAID 5, RAID 6, RAID 5E, RAID 1, RAID 10, RAID 0+1 і комбінованих RAID (рівні 50, 51, 60, 61 та ін.) з використанням карт пошкоджених секторів і при наявності дефектів (помилок читання)
Зібрання RAID з віртуальних дисків
Підтримка Drobo BeyondRAID, Synology Hybrid RAID, Btrfs-RAID
Відновлення з масивів зберігання Dell EqualLogic починаючи з RAID 5, RAID 10 і т. д. у режимі обмеженої функціональності й до RAID 6, RAID 60 у режимі вдвічі обмеженої функціональності; відновлення даних томів (із використанням зовнішнього плагіну)
Підтримувані методи шифрування:
Повнодискове шифрування
Шифрування LUKS
Шифрування VeraCrypt (TrueCrypt)
Шифрування Apple FileVault 2
Шифрування томів Apple APFS
Конверсія файлової системи (eCryptFS)
Шифрування BitLocker та BitLocker To Go
Підтримувані віртуальні технології:
Незашифровані образи дисків, створені за допомогою спеціалізованих криміналістичних інструментів (EnCase, FTK disk imager та ін.)
Прості образи дисків
VMware VMDK, Hyper-V VHD/VHDX, QEMU/XEN QCOW/QCOW2, VirtualBox VDI, Apple DMG, Parallels
Внутрішній розріджений формат
Підтримка сховища як образу диска (для XEN та ін.)
Synology Sparse iSCSI
Можливість відкрити розділ/файл зі сховища як віртуальний диск
Підтримка "розділених" образів DeepSpar DDI
Користувальницькі файли образів програмного забезпечення Runtime
Файли образів R-Studio (формат RDR)
Динамічне визначення віртуальних пошкоджених блоків на образах дисків за допомогою зовнішньої карти або шляхом розпізнавання заданого шаблону
Робота з образами дисків, створеними інструментами для відновлення MRT (сортування та об'єднання фрагментів образів файлів у файл образу)
Підтримувані технології:
Повна підтримка:
Logical Disk Manager, MS Storage Spaces, дедуплікація томів Microsoft, Apple Core Storage, LVM із тонким виділенням, mdadm
Розпізнавання:
Отримання таблиці розділів, інформації про "спани" і "страйпи" LVM2, AIX LVM, HP-UX LVM, Apple Software RAID
Отримання структури розділів для MBR, Apple Partition Map, BSD/Adaptec/Solaris/Unix Slice Map, GPT, Novel, Intel Matrix
Томи Drobo, HP EVA, HP LeftHand, Symphony SAN
Способи й засоби для роботи з пошкодженими сховищами:
Розширена процедура для відкриття сховищ із конфігурацією читання диска
Можливість одноразового зчитування диска зі збереженням опрацьованих даних
Прямий мережевий доступ та опрацювання дисків, підключених через Deepspar Disk Imager, включаючи створення образу за допомогою карти
Вбудований інструмент для створення образів дисків із налаштуваннями методу читання/тайм-ауту та параметрами для пропуску дефектів
Формування карти дефектів в процесі створення образу диску
Створення маски із простору, використовуваного файловою системою
Створення образу із зайнятого простору за допомогою карти файлової системи
Створення "динамічних" карт пошкоджених блоків для образів дисків (на основі шаблону)
Використання образів дисків замість оригінальних накопичувачів (у тому числі від сторонніх програм)
Визначення дефектних областей за допомогою мап пошкоджених секторів, створених UFS Explorer або сумісними сторонніми інструментами (від ACE Lab, DeepSpar DDI)
Взаємодія з MRT Data Explorer, включаючи підтримку файлів задач та контроль над створенням образів дисків, що виконується засобами MRT (створення образу на основі карти, вибір конкретних діапазонів, файлів/тек тощо)
Додаткові функції:
Інструменти для низькорівневого аналізу даних:
Шістнадцятковий переглядач для сховищ, розділів, файлів, фрагментів файлів
Виділення полів
Інтерпретатор даних
Калькулятор парності
Порівняння вмісту сховищ
Побітова функція виключної диз'юнкції (XOR)
Паралельний пошук
Трасування розподілу даних за допомогою зворотної адресної трансляції
Перегляд фрагментів файлів із віртуальними зміщеннями і розмірами
Індикація простору, зайнятого файловою системою
Інструменти для внесення змін до бінарного вмісту:
Шістнадцятковий редактор для сховищ і розділів
Безпечне видалення даних зі сховища (перезапис нулями, в тому числі за допомогою карти ентропії)
Допоміжні функції, що полегшують доступ до сховища
Доступ iSCSI у режимі лише для читання до сховищ локального/віддаленого комп'ютера (ціль iSCSI)
Пряма взаємодія з пристроями SCSI за допомогою команд raw SCSI
Додаткові функції, пов'язані зі скануванням сховища:
Призупинення сканування
Попередній перегляд проміжних результатів сканування
Збереження результатів сканування для подальшої роботи
Одночасне сканування усіх розділів для відновлення всіх даних за один підхід
Візуалізація процесу сканування
П'ять варіантів опрацювання існуючої файлової системи
Опції для роботи з розділами:
Виявлення втрачених розділів
Автоматичне вирівнювання розділів
Визначення розділів вручну
Інструмент автоматичного зібрання складених сховищ
Можливості створення звітів:
Інтерактивний HTML-звіт
Базовий список тек і файлів (HTML, CSV, XML)
Розширений звіт щодо файлів і тек з можливістю контролю цілісності файлів (хеш-сума, перевірка метаданих)
Звіт щодо файлових фрагментів
Оцінка обсягу відновлюваних даних із перевіркою метаданих
Журнал подій у програмному забезпеченні
Мінімальні вимоги:
64-розрядна версія будь-якої з підтримуваних операційних систем
щонайменше 20 МБ вільного простору для виконуваних файлів програми
принаймні 1 ГБ оперативної пам'яті
Рекомендована конфігурація:
від 1 ГБ вільного простору для програми та тимчасових файлів
принаймні 2 ГБ оперативної пам'яті та 4-ядерний процесор
стандартний веб-браузер

Варіанти активації програми

letterКод реєстрації програми

Унікальний буквено-цифровий код, який видається на основі наданого Ідентифікатора системи користувача та який необхідно ввести в інтерфейсі програми.

letterПрограмний ключ доступу

Електронний ключ Sentinel SL на основі "унікального відбитку" комп'ютера користувача, який потрібно встановити та зберігати в системі.


Детальну інформацію щодо використання різних видів ключів доступу, а також інші умови ліцензування можна знайти в Ліцензійній угоді з кінцевим користувачем.

Ключові характеристики

Робота з винятковим розмаїттям форматів сховищ Робота з винятковим розмаїттям форматів сховищ
UFS Explorer Technician забезпечує прямий доступ до неушкодженого вмісту та дозволяє відновити відсутні дані з цілого ряду файлових систем, що використовуються у Windows (FAT/FAT32/exFAT, NTFS та ReFS/ReFS3), macOS (HFS+, APFS), Linux (Ext2, Ext3, Ext4, SGI XFS, JFS, ReiserFS, Sun ZFS, Btrfs, F2FS), BSD/Solaris (ZFS), VMware (VMFS, VMFS6), а також дає можливість прочитати томи Novell NetWare (NWFS), Novell Storage Services (NWFS, NSS, NSS 64), IBM/Microsoft (HPFS), AIX (Legacy JFS1, JFS2), Xinous OpenServer (EAFS, HTFS, DTFS), Veritas Storage Foundation (VxFS4, VxFS6, VxFS7) та Urive (NxFS).
Підтримка криміналістичних та інших образів дисків Підтримка криміналістичних та інших образів дисків
Поряд зі звичайними образами дисків, створеними за допомогою різних утиліт, UFS Explorer Technician здатний працювати із образами від професійних криміналістичних інструментів, таких як EnCase Imager і FTK Imager, а також спеціалізованих рішень для відновлення даних, як DeepSpar DDI, MRT DE, R-Studio та інших. Програмне забезпечення дає змогу відкривати і переглядати вміст образу, створеного для диска, тому або файлу, та дозволяє сканувати його на предмет втраченої інформації, неначе це звичайний фізичний запам'ятовувальний пристрій.
Достовірність даних з точки зору криміналістики Достовірність даних з точки зору криміналістики
Програмне забезпечення надає розширений звіт про наявні/відновлені дані з інформацією про опрацьоване сховище, його вміст, різними деталями про кожен файл, такими як його розмір, час його створення, останнього доступу до нього й модифікації, стан його метаданих тощо. Цілісність вмісту файлів можна легко контролювати за допомогою контрольних сум – навіть зміна єдиного байту стане очевидною після простого візуального порівняння хеш-значень файлу в декількох звітах. Для розрахунку може використовуватись широкий набір алгоритмів хешування, включаючи MD5, SHA1, SHA256, SHA512 та інші.
Безліч інших варіантів звітів Безліч інших варіантів звітів
Утиліта також дозволяє створити звіт із інтерактивним поданням вмісту файлової системи, який можна легко передати третім особам та переглянути в будь-якому стандартному веб-браузері. Крім того, програма пропонує безліч інших видів звітів, таких як звіт про розмір даних з перевіркою цілісності метаданих файлів/тек, базовий список тек і файлів у різних форматах, журнал найбільш важливих "подій" у програмі з їх деталями, список фрагментів файлів з фізичними та віртуальними зміщеннями і т. д.
Широкий спектр підтримуваних технологій зберігання Широкий спектр підтримуваних технологій зберігання
UFS Explorer Technician надає ефективні засоби для роботи з широким спектром технологій, що застосовуються в сучасних пристроях зберігання. Вони охоплюють динамічні диски Windows і Storage Spaces, програмні Apple RAID, Core Storage і Time Machine, Linux mdadm, LVM із тонким виділенням, система Btrfs-рейд, Btrfs-RAID, ZFS RAID-Z, BeyondRAID від Drobo, Synology Hybrid RAID, Qtier від QNAP та інші специфічні реалізації. Додаток також підтримує технологію дедуплікації даних від Microsoft (Windows Server), що дозволяє відновлювати дані, втрачені з дедуплікованих томів із NTFS або ReFS.
Миттєве розблокування зашифрованих томів Миттєве розблокування зашифрованих томів
Програма розпізнає поширені технології шифрування дисків, включаючи LUKS, VeraCrypt (TrueCrypt), BitLocker, FileVault 2, шифрування APFS і eCryptFS, забезпечуючи доступ до наявних файлів, та дає змогу відновити втрачені даних із зашифрованих томів чи каталогів за умови, що користувач знає пароль/ключ шифрування. Не потрібно входити в операційну систему та розшифровувати диск – можна просто ввести пароль/ключ в інтерфейсі програми, і він буде використаний при декодуванні сховища для подальших маніпуляцій.
Доступ до файлів RAID та ефективне відновлення Доступ до файлів RAID та ефективне відновлення
Програмне забезпечення здатне відтворювати різні схеми RAID, включаючи RAID рівня 0 і JBOD без надлишковості, дзеркала 1 і 1E, рівнів 3 і 4 з виділеною та 5 і 6 із розподіленою парністю, а також комбіновані RAID. Спеціальний синтаксис дозволяє задавати користувальницькі конфігурації RAID із різними алгоритмами розподілу даних. Утиліта також здатна адаптивно реконструювати дефектний RAID із використанням парності (для RAID 5 і RAID 6) або копії даних (для RAID 1). Масив можна також відтворити за допомогою образів дисків із емуляцією пошкоджених секторів з використанням карт.
Робота з сучасними системами віртуалізації Робота з сучасними системами віртуалізації
UFS Explorer Technician підтримує віртуальні диски, що використовуються популярними віртуальними машинами, включаючи VMware, Hyper-V, VirtualBox, QEMU і XEN, працює з ними так, неначе вони звичайні фізичні пристрої, та дозволяє переглядати їх вміст або відновлювати дані, навіть якщо вони зберігаються на RAID або на іншій віртуальній машині. Наприклад, користувач може побудувати RAID, що зберігає віртуальну машину VMware ESX (із файловою системою VMFS), відкрити віртуальний диск безпосередньо з VMFS та відновити файли безпосередньо з віртуальної машини, без необхідності у попередньому вилученні віртуального диска.
Контрольована процедура читання дисків Контрольована процедура читання дисків
UFS Explorer Technician дозволяє обрати метод доступу до даних та тайм-аут для випадків, коли прочитати диск не вдається через помилку введення-виведення. Функція "одноразового зчитування" дозволяє уникнути надмірних запитів на читання до одного і того ж місця на сховищі та зберегти опрацьовану інформацію в розріджений файл образу, усуваючи навантаження на пошкоджені пристрої та запобігаючи їх швидкому виходу з ладу.
Розширені можливості для створення образів Розширені можливості для створення образів
Програма дозволяє створити повний клон диска або ж скоригувати область шляхом визначення діапазонів на сховищі чи обрати набір файлів для копіювання. Вбудований інструмент для створення образів також пропонує налаштовувані параметри, такі як тайм-аут читання, розмір блоку, напрямок, протокол та інструкції для опрацювання дефектних областей після невдалих спроб читання. Пошкоджені блоки, що зустрічаються під час процедури, представлені у файлі карти, а журнал помилок читання можна зберегти у вигляді звіту.
Визначення пошкоджених секторів Визначення пошкоджених секторів
UFS Explorer Technician формує карти дефектів у процесі створення образу диска та працює з картами, створеними іншими сумісними програмними або апаратними системами. Утиліта може використовувати таку карту для емуляції пошкоджених секторів на сховищі або ідентифікувати пошкоджені блоки динамічно шляхом пошуку заданого шаблону. Крім того, можна налаштувати маску з імітацією дефектів із зайнятого або "вільного" простору файлової системи та використовувати цю маску для створення образу диска, сканування й інших операцій. Замасковані області також можна заповнити заданим шаблоном.
Кілька видів сканування Кілька видів сканування
Програма пропонує кілька варіантів сканування, включаючи швидке сканування на предмет конкретних типів файлових систем, більш тривалий поглиблений пошук втрачених даних за відомим вмістом із можливістю завантажити користувальницькі правила IntelliRAW, сканування простору, зайнятого файловою системою, або просто областей із "вільним простором". Процес сканування можна тимчасово зупинити для перегляду або збереження проміжних результатів, а кінцевий результат можна зберегти для подальшого використання.
Мутація розміру сектора Мутація розміру сектора
У той час як розмір сектора звичайного жорсткого диска становить 512 байт, деякі системи, як NetApp, EMC, HP і т.д., використовують власні формати блоків, що перешкоджає доступу до їх накопичувачів за відсутності спеціального обладнання. UFS Explorer Technician працює з дисками SCSI та SAS із нестандартними розмірами секторів (520 байт, 524 байти, 528 байт тощо) та здійснює автоматичне перетворення секторів у типовий розмір 512 байт шляхом усічення метаданих для доступу до файлів або подальших операцій із відновлення даних.
Підтримка DeepSpar Disk Imager Підтримка DeepSpar Disk Imager
UFS Explorer Technician надає безпосередній доступ по мережі та дозволяє відновлювати дані з дисків, підключених до пристрою DeepSpar Disk Imager, з можливістю задавати тайм-аут читання, розмір блоку та інші параметри для максимальної безпеки та ефективності процедури. Зняття образу також може здійснюватись DDI на основі карти, завантаженої у програмне забезпечення. Крім того, програма підтримує "розділені" образи дисків, створені DDI.
Взаємодія із системами для відновлення даних MRT Взаємодія із системами для відновлення даних MRT
Застосунок сумісний із MRT Data Explorer, підтримує файли задач, створені цією програмою, та карти дефектів, пов'язані з ними, забезпечуючи контроль над створенням образів за допомогою MRT Express/Ultra, в тому числі можливість використовувати карту, обирати конкретні діапазони, файли/папки тощо. Крім того, UFS Explorer Technician дозволяє завантажувати фрагменти файлів образів із задачі MRT, автоматично сортує їх та заповнює необхідними роздільниками для подальшої роботи.
Широкий набір інструментів для ефективного аналізу даних Широкий набір інструментів для ефективного аналізу даних
UFS Explorer Technician містить всі інструменти, необхідні для зручної роботи з двійковим вмістом сховищ, розділів, файлів або їх фрагментів у шістнадцятковому режимі. Багатофункціональний шістнадцятковий переглядач із інспектором "сирих" даних, закладками позицій, шаблонами структури, зворотньою адресацією даних, паралельним пошуком, порівнянням та іншими функціями суттєво допомагає при аналізі даних, в той час як шістнадцятковий редактор з безліччю корисних опцій дозволяє запросто редагувати їх вручну.
Пряма комунікація з пристроями SCSI
Програмне забезпечення дозволяє користувачам видавати специфічні команди SCSI і таким чином зв'язуватися з пристроям зберігання на базі SCSI, як-от жорсткі диски корпоративного рівня, RAID та інші носії, які підтримують протокол SCSI, на найнижчому рівні. Спеціальний інструмент для виконання команд SCSI, вбудований в UFS Explorer Technician, дає змогу вийти за рамки стандартних видів взаємодії, що їх пропонує операційна система, щоб отримати потрібні можливості керування та діагностики, особливо корисні під час роботи із проблемними сховищами.
Засоби безпечного видалення даних
Програма містить спеціальний інструмент для очищення, який дозволяє перезаписувати нулями всі дані, доступні на вибраному диску, задля впевненості у тому, що на ньому більше немає інформації, яку можна було б відновити. Процес стирання даних також можна прискорити, пропускаючи "невикористані" області за допомогою ентропійної карти, створеної з раніше згенерованого образу або клону диска. Така можливість дозволяє легко очистити сховище та підготувати його до подальшого використання, зменшуючи ризик можливого розкриття даних, пов’язаних із попереднім випадком використання, або ненавмисного зараження нового, без необхідності застосовувати сторонні утиліти.
Можливість розширення за допомогою додаткових плагінів
Можливості UFS Explorer Technician можна розширити за допомогою додаткових плагінів, створених для задоволення унікальних вимог щодо відновлення даних з певних систем зберігання, як-от Dell EqualLogic SAN та інших. Після завантаження та активації сумісний плагін легко інтегрується в програмне забезпечення та з'являється у списку доступних плагінів, наче він є невід'ємною частиною набору інструментів для відновлення даних програми. Користувачі можуть легко працювати з плагінами, сумісними з утилітою, і таким чином адаптувати її функціонал відповідно до своїх індивідуальних потреб.

Сумісні додаткові компоненти

Data recovery plugin for Dell EqualLogic

Data recovery plugin for Dell EqualLogic призначений для автоматизації збирання та забезпечення прямого доступу до томів Dell EqualLogic Storage Arrays.

Основні функціональні відмінності

UFS Explorer Professional Recovery
UFS Explorer Technician
Доступ до даних у AIX (застаріла JFS1, JFS2), Xinous OpenServer (EAFS, HTFS, DTFS), Veritas Storage Foundation, HP-UX тощо (VxFS4, VxFS6, VxFS7), Urive (NxFS)
Підтримка багаторівневого зберігання QNAP (технологія Qtier)
Автоматичне збирання RAID для Dell EqualLogic, IBM AIX (CAPI RAID) тощо.
Прямий контроль над пристроєм SCSI через спеціальний командний компонент SCSI
Інструмент для безпечного стирання даних, що переписує вміст диска нулями
Вичерпний звіт про файли та папки з опціональними хеш-значеннями і тестами метаданих для перевірки цілісності файлів
Отримання інформації про фрагменти файлів та їх розташування на носії інформації
Розширення функціоналу програми за допомогою додаткових плагінів (для відновлення даних із Dell Equal Logic SAN та інших пристроїв)
Кросплатформне встановлення (Windows, macOS та Linux)
Встановлення лише у Windows
Безстрокова ліцензія з оновленнями протягом 1 року
Ліцензія з обмеженим терміном (1 рік), що видається для одного комп’ютера

Коли застосовувати UFS Explorer Technician?

screen
Отримайте доступ до файлів або повертайте дані із поширених носіїв: жорстких дисків, флешок, карт пам'яті тощо

Утиліта ефективно працює з різними лінійними запам'ятовувальними пристроями, включаючи внутрішні та зовнішні жорсткі диски, USB-флеш накопичувачі, карти пам'яті і багато інших, таким чином, виступає в якості невід'ємного інструменту відновлення при опрацюванні найбільш типових випадків втрати даних, таких як випадкове видалення файлів, форматування, атака шкідливих програм, апаратні або програмні збої тощо.

screen
Відновлюйте дані зі складних систем зберігання: RAID і пристроїв на основі RAID

UFS Explorer Technician – ефективне рішення для відновлення даних із RAID різної складності, як програмних, так і апаратних, а також різних сховищ на базі RAID, таких як DAS, NAS і SAN. Крім того, програмне забезпечення дозволяє виконувати відновлення даних із систем, які застосовують специфічні конфігурації RAID, такі як Drobo BeyondRAID, Synology Hybrid RAID, Btrfs-RAID, ZFS RAID-Z, Dell EqualLogic і HP MSA з діагональною XOR.

screen
Працюйте з пристроями, що застосовують специфічні технології: Apple Core Storage, LVM із тонким виділенням, Storage Spaces тощо

Програмне забезпечення оснащене широкою підтримкою сучасних технологій зберігання даних, що використовуються в різних середовищах. Воно дозволяє опрацьовувати складені томи, в тому числі Apple Core Storage, LVM із тонким виділенням, MS Storage Spaces та динамічні диски, розділи NTFS та ReFS із дедуплікацією, диски SCSI/SAS із нестандартними розмірами секторів, QNAP NAS із увімкненим автоматизованим розподілом за рівнями (технологія Qtier) та ін., що значно розширює список цільових пристроїв, до яких можна застосувати програму.

screen
Отримуйте доступ та відновлюйте файли з зашифрованих сховищ: LUKS, FileVault 2, BitLocker, APFS, тощо

Додаток здатен розшифрувати томи та каталоги з метою відновлення або доступу до даних (за наявності відомого ключа шифрування). Список підтримуваних методів включає LUKS, VeraCrypt (TrueCrypt), FileVault 2, BitLocker, шифрування томів Apple APFS і eCryptFS.

screen
Створюйте криміналістичні звіти щодо отриманих даних

Програма здатна формувати розширені звіти щодо даних, які можуть бути особливо корисними для експертів-криміналістів. Такий звіт містить список доступних файлів, їх властивості, контрольні суми, розраховані для них за допомогою обраного алгоритму хешування, а також інформацію про скановане сховище, дату сканування та час створення звіту.

screen
Отримуйте файли з дисків із пошкодженими секторами

Застосунок дає можливість відновлювати дані зі сховищ, які мають пошкоджені сектори або інші апаратні проблеми, з максимальною ефективністю. Він не тільки дозволяє налаштувати процедури читання і створення образів дисків, але також генерує карту пошкоджених блоків під час створення образу. Крім того, віртуальні погані блоки можна визначити динамічно на образах дисків шляхом розпізнавання заданого шаблону або читання карт пошкоджених секторів, створених іншими сумісними рішеннями. Програмне забезпечення також дозволяє конвертувати зайнятий або вільний простір файлової системи в маску з емуляцією дефектів та використовувати її при створенні образу/скануванні. Також програма підтримує створення образі допомогою DeepSpar DDI на основі карти.

screen
Відкривайте або відновлюйте дані, що зберігаються на віртуальних машинах: VMware, Hyper-V, VirtualBox тощо

UFS Explorer Technician ефективно працює з образами дисків і віртуальними дисками, створеними провідними програмами віртуалізації, такими як VMware, Microsoft Hyper-V, VirtualBox, QEMU, XEN тощо, і успішно справляється з відновленням даних із таких сховищ, так само як і з файлами звичайних фізичних пристроїв.

screen
Працюйте зі сховищами типу "диск на диску" будь-якої ієрархії

Програма здатна імітувати роботу програмного забезпечення віртуалізації і, таким чином, забезпечує доступ і відновлює файли з багаторівневих віртуальних сховищ без жодних додаткових операцій. Наприклад, користувач може просканувати віртуальний диск, що зберігається на іншому віртуальному диску, і швидко витягти з нього втрачені або видалені файли.

screen
Відновлюйте пошкоджені файлові системи: Windows, macOS, Linux

Набір додаткових інструментів, вбудованих в програмне забезпечення, дозволяє ефективно подолати практично будь-яку проблему логічної втрати даних, у тому числі й найбільш складні випадки. Програма просто прочитає метадані файлової системи або проведе детальний аналіз і спрогнозує розподіл файлів на основі специфіки файлової системи, розподілу інших файлів або аналізу вмісту файлу, щоб отримати найкращий результат відновлення даних.

Ми цінуємо ваш інтерес до UFS Explorer. Приєднуйтесь до нас у соціальних мережах, щоб завжди бути в курсі наших останніх новин.