Програмні рішення Продукти Послуги Завантажити Замовити Статті Підтримка
 
Рішення
Програмне забезпечення UFS Explorer — комплексне рішення проблеми
відновлення та швидкого доступу до цінної інформації.
 
 

Відновлення даних з розподілених SAN-сховищ

Потреба зберігати інформацію у розподіленому вигляді сприяла появі Мереж зберігання даних (Storage Area Network або SAN). SAN-сховища надають величезний обсяг дискового простору за рахунок об'єднання кількох серверів в єдину систему та дозволяють отримувати швидкий паралельний доступ до даних з різних серверів. Як правило, їх застосовують корпоративні користувачі з метою надійного централізованого зберігання даних. Такі мережі мають спеціальні файлові системи та окремі контролери для доступу до даних. Наявність кількох серверів та використання розподіленого методу зберігання даних роблять SAN-сховища відмовостійкими та надійними. Тим не менш, час від часу навіть такі системи виходять з ладу. Поломка SAN-контролера, помилкова реакція контролера на несправність у обладнанні мережі або необачні дії користувача, такі як, наприклад, видалення потрібних файлів, іноді призводять до втрати важливої інформації із SAN-сховища.

Мережі зберігання даних є унікальними з погляду відновлення даних через їх нетранспортабельність, та, як наслідок, неможливість доставити таке сховище до сервісного центру. Крім того, у зазначених сховищах зазвичай зберігається значна кількість важливої інформації, що унеможливлює роботу компанії без цього пристрою протягом тривалого періоду часу. У разі втрати метаданих чи збою контролера, дані можна швидко відновити шляхом відтворення файлової системи на основі метаданих та подальшого їх копіювання до безпечного місяця. Якщо відбувся збій в одному з компонентів SAN, можливе відновлення даних саме з цього пристрою. У випадку помилкового видалення цінних даних, слід негайно увімкнути режим «тільки читання» та швидко зробити копії метаданих та журналу SAN-сховища (вони зазвичай складають 1-10% від усієї файлової системи). «СисДев Лабораторіз» пропонує послуги з відновлення даних з таких сховищ на віддаленій основі. При зверненні до служби Вам потрібно буде вказати тип файлової системи SAN та надіслати образ метаданих SAN для з'ясування чи можливе відновлення даних у Вашому випадку (метадані не містять жодної корпоративної інформації, а лише повідомляють про спосіб розподілу даних та імена файлів).

Поставити
питання
  Замовити
ліцензію
  Обрати
продукт
  Завантажити
програму